Priser och praxis

Ridåret på Helsingborgs ridskola/Helsingborgs Fältrittklubb är indelat i tre olika betalningsperioder.

 

Period 1: v 33-45

Period 2: v 46-9

Period 3: v 10-24 (något längre än de två andra)

 

Avgifter för period 3/2019:

 

Barnridning mini (30 min, ingen teori): 2352 kronor

junior (30 min) : 2646 kronor

 junior (45 min + teori): 3388 kronor

Senior (45 min + teori): 4144kronor

Junior, specialgrupp: 3962 kronor

Senior, specialgrupp: 4774 kronor

Privatlektion: 400 kronor (Läs mer här)

Privatlektion, två eller fler elever: 340 kronor per elev

OBS! Uppsägning av plats i ridgrupp kan ske inför en ny period senast 4 veckor innan ny periods början .  I annat fall debiteras för 4 veckors ridning.

Som ridande  på Ridsportens Hus/HFRK/Ridskolan är medlemsskap obligatoriskt. Medlemsavgiften löses per kalenderår, följ denna länk  HFRK

tillkommer för varje kalenderår.

Copyright © 2018 Helsingborgs ridskola. All rights reserved.