Priser och praxis

Ridåret på Helsingborgs ridskola är indelat i tre olika betalningsperioder.

 

Period 1: v 33-45

Period 2: v 46-9

Period 3: v 10-24 (något längre än de två andra)

 

Avgifter för period 1:

 

Barnridning mini (30 min, ingen teori): 2080 kronor

Barnridning, junior (45 min + teori): 3003 kronor

Senior (45 min + teori): 3666 kronor

Junior, specialgrupp: 3510 kronor

Senior, specialgrupp: 4225 kronor

Privatlektion: 400 kronor (Läs mer här)

Privatlektion, två eller fler elever: 340 kronor per elev

OBS! Uppsägning av plats i ridgrupp måste göras fyra veckor i förväg, för att ridskolan ska planera ridgrupperna.

Som elev på Helsingborgs ridskola måste du också vara medlem i Helsingborgs fältrittklubb, HFRK. Detta innebär att en medlemsavgift till HFRK tillkommer för varje kalenderår.

tillkommer för varje kalenderår.

Copyright © 2018 Helsingborgs ridskola. All rights reserved.