Copyright Helsingborgs ridskola - 2011
Priser och praxis
Tillbaka till information
PRISER OCH PRAXIS När Du fått plats i ett ridpass står Du normalt kvar på det från termin till termin om Du inte själv säger upp platsen (Uppsägningstiden är 4 veckor). Anmälningsavgiften (en liten del av terminsavgiften, återbetalas ej) bekräftar att Du vill ha kvar Din plats inför terminsskiftet. Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridinstruktör samt att ridtiden kan bli något förändrad. Detta händer bara i undantagsfall.Uppsägning skall ske till Din ridinstruktör. Om Du vill sluta under pågående termin kan Du inte kräva pengarna tillbaka. Du har rätt att sälja de ridtillfällen som är kvar till en annan elev under förutsättning att den klarar av att rida Ditt pass. Prata med Din instruktör innan. För att få rida hos Helsingborgs Ridskola ska Du vara medlem i HFRK (Helsingborgs Fältrittklubb), då ingår en försäkring samt tidningen “Häst och ryttare”. Terminsavgiften baserar sig på antal veckor på terminen. Vi kommer från och med augusti 2013 att ha ett 3-periodssystem,vilket innebär att man delar upp årets ridavgift på tre fakturor. Första fakturan avser ridning vecka 33-45, andra fakturan vecka 46-9 och tredje fakturan vecka 10-24. Liksom föregående säsong samarbetar vi med Resultat Finans gällande ridavgifterna. Möjlighet att delbetala finns efter överenskommelse med dem. Terminsavgiften betalas i förskott, är ni fler ridande i familjen utgår en rabatt på 50 % på den tredje och lägsta avgiften. Därefter 50 % rabatt på nästa tredje avgift o s v. Vi är tacksamma om Du avbokar Din ridning om Du inte kan komma, tel 042-15 76 39 eller via mail kontoret@helsingborgsridskola.se senast klockan 12.00 samma dag. Kurser och privatlektioner betalas på ridskolans bg 684-9665. Till alla ordinarie lektioner, ej barnridning och specialgrupper, ingår teorilektion varje vecka som hålls i direkt anslutning till ridpasset. För att få plats i specialgrupp (hoppning eller dressyr) krävs att Du även rider med i vanlig lektionsgrupp eller ridklass. Medlemsavgift HFRK 2018 (gäller januari-december, betalas på klubbens hemsida) Junior t o m 18 år 350:- Senior 500:-
Avgifter period 2 ht 2017/vt 2018 (13ggr) v46-v9 Barnridning 30 min 2080:- Junior 45 min+teori 3003:- Senior 45 min+teori 3666:_ Junior spec grp 3510:- Senior spec grp 4225:- Hästis 2340.-