Copyright Helsingborgs ridskola - 2011
Peter Svenskolan
Tillbaka en sida
Vihar startat upp ett samarbete med Peter Svenskolan i Helsingborg. Skolan har för avsikt att starta en mindre enhet knuten till skolan med inriktning på sport; PS SPORT ACADEMY. Tanken är att eleverna skall få utöva sin aktivitet på dagtid 2 gånger i veckan samt eventuellt också en gång i veckan få tillfälle att prova på annan sportverksamhet. Vi på Helsingborgs Ridskola tycker att det är spännande att vara med i detta projekt. Mer information om skolan på  www.petersvenskolan.se     Du kan även prata med Åsa på ridskolan 042-157639